Cenník

platný od 1.12.2019

Kategória vozidla cena bez DPH cena vč. DPH
L1, L2 do 50 ccm 55.00 66
L3, L4, L5, L6, L7 nad 50 ccm 75.00 90
Prípojné vozidlo O1 55.00 66
Prípojné vozidlo O2 71.67 86
Prípojné v. O3, O4, R1, R2, R3 89.17 107
M1 do 2500 cm3 91.67 110
M1 nad 2500 cm3 97.50 117
Autobusy M2 118.33 142
Autobusy M3 137.50 165
N1 95.83 115
N2 118.33 142
N3 137.50 165
T1, T2 122.50 147
T3 91.67 110
Pracovné stroje R 118.33 142
Pracovné stroje R / malé / 91.67 110
Administratívna KO M1,N1 75.00 90
Administratívna KO O1,O2, L 66.67 80
Administratívna KO M2,M3,N2,N3,T,R 100.00 120
Duplikát posudku 4.17 5
CARCODE 66.67 80
RPZV 12.50 15
RPZV- pri kontrole tlač stavu odometra 8.33 10