Cenník

platný od 1.1.2018

Kategória vozidla cena bez DPH cena vč. DPH
L1, L2 do 50 cm 40.83 49
L3, L4, L5, L6, L7 nad 50 cm 57.50 69
Duplikát posudku 4.17 5
KO osobné vozidlo 68.33 82
KO opakovaná  50% základnej kontroly
KO opakovaná osobné vozidlo 41.67 50
Skrátená KO 57.50 69
Prípojné vozidlo O1 40.83 49
Prípojné vozidlo O2 57.50 69
Prípojné vozidlo O3, O4, R1, R2, R3 71.67 86
M1 do 2500 cm3 68.33 82
M1 nad 2500 cm3 75.83 91
Autobusy M2 98.33 118
Autobusy M3 113.33 136
N1 70.83 85
N2 99.17 119
N3 113.33 136
T 98.33 118
Pracovné stroje R 98.33 118
Kontrolná nálepka KO 2.50 3
Kontrolné bezp.nálepky KO 6+6 13.33 16
Kontrolná nálepka KO QR 2.50 3
Kontrolné nálepky MS 6.67 8
ADMINISTRATÍVNA KO osobné 46.67 56
ADMINISTRATÍVNA KO L3 46.67 56
ADMINISTRATÍVNA KO M2,M3,N2,N3,T,R 65.83 79
CARCODE 66.67 80

 

V cene kontroly originality je započítaný „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo). V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.